Các gói khuyến mãi

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

- Tặng sơ rê, đồ vest, áo bê quả cho khách đặc biệt đặt tiệc cưới tại Nhất Tâm

- Trên 05 bàn khuyến mãi nước ngọt

- Trên 15 bàn khuyến mãi nhạc sống

- Trên 30 bàn trọn gói dịch vụ cưới ( sơ rê+ đồ vest + sân khấu ,dàn nhạc + bàn khai lễ )

- Tặng 100 tấm hình cho gói album quay phim trường - ngoại cảnh - trang điểm ngày cưới .

- Nhận các gói tiệc tua tỉnh

Loading...